Korjausavustusta vanhusten ja vammaisten asuntoihin

Näin keväällä on aika hakea kunnalta avustusta vanhusväestön ja vammaisten asuntojen korjauksiin. Avustusta saa myös kuntotutkimuksiin, jotka koskevat kosteusvaurioisia, terveyshaittoja aiheuttavia asuinrakennuksia. Avustusta voi hakea myös pientalojen energiatehokkuuden parantamiseen.

Avustuksen saaminen edellyttää, että ympärivuotisessa asumiskäytössä olevassa asunnossa asutaan pysyvästi ja ainakin yksi henkilö on vähintään 65-vuotias tai vammainen. Asukkaiden tulot eivät myöskään saa ylittää asetettuja rajoja ja varallisuutta pitää olla niin vähän, ettei kykene korjaamaan asuntoa ilman avustusta.

Korjausavustuksen määrä on 40 % hyväksytyistä korjauskustannuksista. Joissakin tapauksissa avustus voi olla suurempi, kuitenkin enintään 70 % kustannuksista. Tällöin on yleensä kyse rintamaveteraanista tai hänen leskestään. Suurempaan avustukseen on oikeutettu myös siitä syystä, että vanhus tai vammainen joutuisi pysyvästi muuttamaan pois asunnostaan liikkumisesteiden vuoksi. Myös silloin, kun vanhuksen tai vammaisen asunnossa ei voida antaa hänen tarvitsemiaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita, hänellä on mahdollisuus saada suurempi avustus.

Avustusta haetaan kunnalta ja päätös avustuksen myöntämisestä on saatava ennen korjaustöiden aloittamista.

Asuntoa on käytettävä avustuksen myöntämisen jälkeen vähintään viisi vuotta vanhusten tai vammaisten asuntona. Asunto voidaan viiden vuoden aikana luovuttaa sellaiselle ruokakunnalle, joka luovutushetkellä täyttää korjausavustuksen ehdot. Muussa tapauksessa kunnan on perittävä avustus tai osa siitä takaisin tai myönnettävä vapautus tästä viiden vuoden rajoituksesta. Vapautus on myönnettävä silloin, kun rajoituksen voimassa pitäminen olisi kohtuutonta. Jos avustuksen saaja kuolee käyttörajoituksen ollessa voimassa, hänen kuolinpesältään ei peritä avustusta takaisin.

Korjausavustuksen hakuaika päättyy 24.3.2016.

Lue lisää korjausavustuksista

Eija