Maatalousyrittäjä, muista hakea energiatuotteen valmisteveron palautus

Ammattimainen maataloudenharjoittaja ja kasvihuoneviljelijä voivat hakea valmisteveron palauttamista maataloudessa tai ammattimaisessa kasvihuoneviljelyssä verovuoden 2015 aikana käytetystä Suomessa verotetusta energiasta.

Verottaja määrittelee nettisivuillaan palautuksen saajat seuraavasti: ”Palautukseen ovat oikeutettuja maatalouden harjoittajat, joille on verovuoden aikana maksettu Euroopan unionin suoria tukia, luonnonhaittakorvausta, maatalouden ympäristötuen perus- ja lisätoimenpiteiden tukea tai peltoalaan, eläinmäärään, tuotantomäärään tai puutarhatuotteiden varastomäärään perustuvaa kansallista tukea. Palautukseen ovat oikeutettuja myös ne, jotka harjoittavat viljan kuivausta, vaikkei heille olisikaan maksettu em. tukea. Palautukseen ovat oikeutettuja myös ammattimaiset kasvihuoneviljelijät.”

Maataloudessa käytetystä kevyestä polttoöljystä ja biopolttoöljystä saa palautusta 6,65 senttiä litralta ja raskaasta polttoöljystä 7,59 senttiä kilolta. Maatalouden sähköstä saat valmisteveron palautusta 1,2 senttiä kilowattitunnilta. Palautuksen saat, jos sen määrä ylittää 50 euroa. Esimerkiksi, jos olet käyttänyt viime vuonna tuhat litraa kevyttä polttoöljyä maataloudessa, saat siitä takaisin 66,50 euroa.

Hakemus on tehtävä helmikuun loppuun mennessä, sen voi palauttaa verottajalle verolomakkeiden mukana tai tehdä sähköisesti. Hakemus tehdään verohallinnon lomakkeella nro 3311 ”Hakemus energiatuotteen valmisteveron palauttamiseksi verovuodelta 2015”.

Eija