Palvelut

 • Kirjanpito
  • kaikkien yhtiömuotojen pääkirjanpito
  • omaveroilmoitukset sekä raportointi
 • Tilinpäätökset
 • Veroilmoitukset
 • Palkanlaskenta
 • Myyntilaskupalvelu
  • myyntilaskujen kirjoittaminen ja lähettäminen asiakkaan toimittamien tietojen perusteella, reskontran ylläpito
 • Ostolaskupalvelu
  • ostolaskujen sähköinen käsittely sekä reskontran ylläpito
  • laskujen maksu joko asiakkaan omasta toimesta tai tilitoimiston hoitamana
 • Taloyhtiöiden isännöinti ja hallinto
 • Viranomaisasiointi
 • Toimisto- ja atk-työt
 • Toimisto- ja tulostustarvikkeiden myynti
 • Ohjelmiston sovellusvuokraus

Palvelupaketit

Peruspaketti SILMU

Unohda papereiden pyörittely ja taloushallinnosta stressaaminen. Myynnit, ostot ja raportit hoituvat kätevästi sähköisin työkaluin virastoajoista välittämättä. Peruspaketti Silmu tarjoaa mikro- ja pienyrittäjille digitaaliset tilitoimistopalvelut ajoissa, täsmällisesti ja kiinteään hintaan. Yrityksesi sähköinen arkisto on käytössäsi milloin ja missä tahansa.

Peruspaketti Silmu kattaa lakisääteiset peruspalvelut

 • Kuukausikirjanpito
 • Laskujen maksatus
 • OmaVeroilmoitukset
 • Perusraportointi ja -neuvonta: alv-raportti, tuloslaskelma, tase
 • Tilinpäätös ja veroilmoitus
 • Sähköinen arkisto

Hinta 299 €/kk, sisältää yhden käyttäjän. Lisäkäyttäjät 50 €/kk/tunnus.

Peruspaketti Silmun pohjalla on Maestron sovellusvuokraus, johon sisältyy käyttöoikeus seuraaviin lisensseihin:

 • myyntilaskutus
 • ostolaskujen ja kuittien sähköinen käsittely
 • sähköinen työpöytä ja arkisto

Tuotteiden käyttöönoton mahdollistaa Aloituspaketti JUURI.

Peruspaketti Silmu on sähköistä kirjanpitoa

 • Sama hinta joka kuukausi – koko vuoden kustannus aina tiedossasi
 • Pääset yrityksesi sähköiseen arkistoon käsiksi milloin ja mistä tahansa

Seurantapaketti SATO

Kaipaisitko asiantuntemusta, analysointia ja ennustettavuutta taloushallintoosi? Sato on tilitoimiston tuote yritykselle, joka on kiinnostunut liiketoimintansa seurannasta ja kehittämisestä. Asiantuntijakumppani hoitaa kirjanpidon sekä neuvoo, auttaa ja analysoi. Mitä siitä seuraa? Yrityksesi voi hyvin, toiminta on kannattavaa ja jatkuvasti kehittyvää.

Sato – tiedät missä mennään

 • Kuukausikirjanpito
 • OmaVeroilmoitukset
 • Ostolaskujen maksatus
 • Myyntisaatavien seuranta, maksumuistutukset ja perintä
 • Tilinpäätös ja veroilmoitus
 • Kk-raportit: alv-laskelma, tuloslaskelma, tase, pää- ja päiväkirjat
 • Asiantuntijan analyysi raporteista: tuloksen kehitys, verot, heitot ja poikkeamat, oman pääoman kehitys, muut huomiot
 • Välitilinpäätös ja liiketoiminnan ennuste ja analysointi kahdesti vuodessa
 • Sähköinen arkisto

Isoimmat erot verrattuna Silmuun ovat myyntisaatavien seuranta ja perintä, kuukausittainen analysointi sekä välitilinpäätökset ja liiketoiminnan ennusteet. Välitilinpäätöksen jälkeen yrittäjän kanssa pidetään analysointi- ja ennustepalaveri joko kasvokkain tai sähköisesti.

Hinta 699 €/kk, sisältää kaksi käyttäjää. Lisäkäyttäjät 50 €/kk/tunnus.

Seurantapaketti Sadon pohjalla on Maestron sovellusvuokraus, johon sisältyy käyttöoikeus seuraaviin lisensseihin:

 • myyntilaskutus
 • ostolaskujen ja kuittien sähköinen käsittely
 • sähköinen työpöytä ja arkisto

Seurantapaketti Sato on kattavaa kannattavuuden seurantaa

 • Olet koko ajan tietoinen liiketoimintasi kannattavuudesta ja kehittymisestä
 • Taloushallinto on ennustettavaa, ajantasaista ja kiinteäkustanteista
 • Pääset yrityksesi sähköiseen arkistoon käsiksi milloin ja mistä tahansa

Asiantuntijapaketti KASVU

Asiantuntijapaketti Kasvu on tuote kasvuhaluiselle, rohkealle ja aktiiviselle yrittäjälle. Yritykselle, joka haluaa käyttää aikansa siihen, mitä parhaiten osaa ja jättää taloushallinnon alan asiantuntijoille. Kasvu ei ole vain kirjanpitoa, vaan kokonaisvaltaista sähköistä taloushallintoa sekä erikoistunutta asiantuntijuutta yrityksen kasvun ja kehittymisen tueksi.

Asiantuntijuutta yrityksesi kasvun tueksi

 • Kuukausikirjanpito
 • OmaVeroilmoitukset
 • Ostolaskujen maksatus
 • Myyntisaatavien seuranta, maksumuistutukset ja perintä
 • Tilinpäätös ja veroilmoitus
 • Kk-raportit: alv-laskelma, tuloslaskelma, tase, pää- ja päiväkirjat
 • Asiantuntijan analyysi raporteista: tuloksen kehitys, verot, heitot ja poikkeamat, oman pääoman kehitys, muut huomiot
 • Välitilinpäätös sekä liiketoiminnan ennuste ja analysointi kahdesti vuodessa
 • Talouden kehityspalaveri ja budjetointi kerran vuodessa
 • Maksuvalmiusennuste kuukausittain
 • Katelaskenta välitilinpäätösten yhteydessä
 • Sähköinen arkisto saatavilla milloin ja missä tahansa

Hinta 999 €/kk, sisältää kolme käyttäjää. Lisäkäyttäjät 50 €/kk/tunnus.

Isoimmat erot verrattuna Silmuun ja Satoon ovat talouden kehityspalaveri ja budjetointi vuosittain, maksuvalmiusennusteet kuukausittain sekä katelaskenta välitilinpäätösten yhteydessä. Välitilinpäätöksen jälkeen yrittäjän kanssa pidetään analysointi- ja ennustepalaveri. Kasvu on asiantuntijuutta, jollaista yleensä saa vain erikoistuneelta asiantuntijalta erikseen ostettuna.

Asiantuntijapaketti Kasvun pohjalla on Maestron sovellusvuokraus, johon sisältyy käyttöoikeus seuraaviin lisensseihin:

 • myyntilaskutus
 • ostolaskujen ja kuittien sähköinen käsittely
 • sähköinen työpöytä ja arkisto

Tuotteiden käyttöönoton mahdollistaa Aloituspaketti JUURI.

Kasvata ja kehitä liiketoimintaasi asiantuntijapakettimme avulla

 • Apua kasvuun, kehittämiseen ja vuosittaiseen budjetointiin
 • Liiketoiminnan ennustettavuus ja kehityksen seuranta helpottuvat
 • Ajantasainen tieto maksuvalmiudesta ja toiminnan kannattavuudesta koko ajan saatavillasi
 • Pääset yrityksesi sähköiseen arkistoon käsiksi milloin ja mistä tahansa

Aloituspaketti JUURI

Aloituspaketti Juuri on yhteistyömme pohja. Juuri antaa yrityksellesi valmiuden sähköisen taloushallinnon järjestelmään avaimet käteen -periaatteella. Tämän jälkeen olet valmis käyttämään kaikkia tuotteitamme.

Aloituspaketti Juuri maksetaan kertakorvauksena. Hinta 300,00 €, toimitusaika noin kaksi viikkoa.

 • Käyttäjätunnusten luonti ja testaus
 • Perus- ja ohjaustietojen luonti
 • Tilikartan läpikäynti
 • Kirjanpidon vertailutietojen syöttö (ei koske aloittavaa yritystä)
 • Katso-valtuutus
 • Pankkiyhteyksien avaus ja valtuutukset
 • Toimeksiantosopimus
 • Koulutus ja ohjeistus
 • Sähköinen työpöytäsi on valmis
 • Järjestelmän käyttöönotto suoritettu
 • Yrityksesi on valmis vastaanottamaan sille sopivan taloushallinnon palvelupaketin

Palkkapaketti VALO

Palkkapaketti Valon palkkahallinto pitää sisällään paitsi kuukausittaiset palkkalaskelmat maksatuksineen myös matkalaskujen käsittelyn. Matkalasku voidaan laskea mukaan normaaliin palkkalaskelmaan tai se voidaan laskea erilliselle laskelmalle.

Asiakas toimittaa palkanlaskennan tiedot ITUun sähköisen asianhallinnan kautta tarvittavine liitteineen. ITU toimittaa palkkalaskelmat palkansaajille asiakkaan kanssa sovitulla tavalla.
 • Palkkalaskelma kirjanpitoasiakkaalle 15 €/kpl
 • Palkkalaskelma ”ei-asiakkaalle” 30 €/kpl
 • Uuden palkansaajan lisäys järjestelmään 10 €/kpl
 • Palkkatodistukset, työtodistukset ym. 20 €/kpl
 • Vuosi-ilmoitukset 50 €/h
Tuotteiden käyttöönoton mahdollistaa Aloituspaketti JUURI.

Koulutuspaketit

Koulutuspaketti Verso pureutuu kirjanpidon, taloushallinnon ja verotuksen peruskäsitteisiin tilitoimiston raporttien kautta. Koulutuksessa käydään läpi kirjanpidon peruskäsitteitä, tilitoimiston raporttien sisältöä, lukemista ja tulkintaa sekä verotusta. Aiheita lähestytään ymmärrettävästi, rennolla otteella ja selvällä suomen kielellä.

Yrityksesi tarpeisiin räätälöityä koulutusta

Toteutamme laaja-alaisesti erilaisia koulutuksia yritysten tarpeisiin räätälöityinä. Kysy lisää.

Esimerkki perustason koulutuspaketista:

Koulutuspaketti Verso – kirjanpidon ABC ja työkalut tilitoimiston raporttien lukemiseen

Koulutus on tarkoitettu kaikille yrittäjille, ja varsinkin niille jotka ovat ulkoistaneet kirjanpitonsa tilitoimistoon.

Koulutuksen jälkeen osaat lukea ja analysoida paremmin tilitoimiston raportteja sekä ymmärrät paremmin kielen, jota kirjanpitäjäsi puhuu.

Koulutuksessa käydään läpi muun muassa seuraavat asiat:

 • Verolaskelma, tuloslaskelma, tase, päiväkirja, pääkirja, sotulaskelma
 • Maksuperusteinen ja suoriteperusteinen kirjanpito
 • Yhdenkertainen ja kahdenkertainen kirjanpito
 • Arvonlisävero, ennakkovero, tulovero, yhteisövero, ennakonpidätys

Järkevää taloushallintoa.